Vòng bảng bóng đá nam khoa du lịch-

Chiều 29/4.

Thời gian: 2h đến 4h

Địa điểm: sân bóng cs2a

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên