Thực hiện kế hoạch giải bóng đá lần 4 thường niên của khoa Du lịch

Thời gian thi đấu: 14h00 đến 16h ngày 28/4/2021

Địa điểm: sân bóng cơ sở 2A

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên