Thực hiện kế hoạch tổ chức giải bóng đá của LCĐ khoa Du lịch lần thứ 4 năm 2021

Địa điểm: sân bóng cs2a

Thời g ian: 14h đến 16h

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên