Thực hiện kế hoạch giải bóng đá nam sinh viên khoa Du lịch lần thứ 2

THời gian: 15h đến 14h30 ngày 7/10/2021

Địa điểm: sân bóng cơ sở 2A

Thành phần ban tổ chức: gồm Ban truyền thông khoa DL, cầu thu thi đấu của 2 đội

Đại biểu: sinh viên khoa DU lịch đến cổ vũ

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên