Vòng bảng bóng đá nam khoa du lịch-

sáng 29/4.

Thời gian: 6h đến 10h

Địa điểm: sân bóng cs2a


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên