+ Mục đích

  • Tạo đợi sinh hoạt chính trị sâu rộng cho đoàn viên, thanh niên thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ chí minh (26/03/1931 - 26/03/2021 )
  • Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội giao lưu, tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên trong chi đoàn

+ Hoạt đông

  • Tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác Hồ và tuổi trẻ, về lịch sử Đoàn TNCS Hồ chí minh kết hợp thi đố vui kiến thức, tìm hiểu về đoàn
  • Tuyên truyền các truyền thống quý báu của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, tự hòa dân tộc, tự hòa về Đảng và Bác hồ.


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên