Chi đoàn Ngôn ngữ Trung K4A tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021.

Mục đích: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019-2020,

Dự thảo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2021.

Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng hoạt động chi đoàn Ngôn ngữ Trung k4a nhiệm kỳ 2020-2021.

Bầu Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2020-2021.

Bầu Ban cán sự lớp năm học 2020-2021.


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên