Theo kế hoạch số 17-KH/ĐHHL-ĐTN ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc “Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm học 2020-2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Hạ Long. Chi đoàn Ngôn Ngữ Trung Quốc K5C khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên