• Hoạt động tạo sân chơi giao lưu cho các thành viên trong lớp LH K4C - LH K5A
  • Lấy điểm thực hành môn Tổ chức sự kiện
  • học hỏi kinh nghiệm khi tổ chức một sự kiện thật
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên