-Triển khai hoạt động ngoại khoá năm học 2020 - 2021 các lớp học tại cơ sở 1: ĐH LH K4A, ĐH LH k4B, ĐH LH K4C; ĐH LH K5A, ĐH LH K5B,ĐH LH K5C, ĐH QTKS K3A, ĐH QTKS K3B, ĐH QTKS K4A, ĐH QTKS K4B, ĐH QTKS K4C.

  • Thành phần: Lớp trưởng, bí thư các lớp
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên