Cứ kế hoahchj của tỉnh đoàn và công văn triệu tập lực lượng của Đoàn khối các cơ quan và DN tỉnh về việc cử ĐVTN tham gia chương trình đối thoại giữa BTT trung ương đoàn với cán bộ hội, hội sv và sinh viên trong và ngoài nước.

Thành phần: 12 ĐVTN tiêu biểu

Trang phục: áo xanh thanh niên

Thời gian: 8h ngày 23/5/2023 tại hội trường tầng 8, khu liên cơ quan số 04.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên