Bí thư chi đoàn tham gia tập huấn phổ biến luật thanh niên và SKTD giành cho cán bộ đoàn năm 2021

Số lượng: 10 bí thư

Địa điểm: ks City Bay, tp Hạ Long

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên