Thực hiện kế hoạch của Khoa du lịch về việc tổ chức chương trình tuyên dương và trao giải cho nhóm thi đạt giải cao tại cuộc thi " Ý tưởng sáng tạo du lịch quốc tế Trung Quốc - Asean". LCĐ khoa Du lịch phân công đoàn viên tham gia hỗ trợ, cổ vũ.

Thành phần: 25 sinh viên tham gia hỗ trợ - cổ vũ.


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên