Căn cứ thông báo số 04 ngày 36/6/2021 về việc tham gia công tác hậu cần giải bóng đá nam "giải bóng đá nam đoàn khối các cơ quan tỉnh"

Thời gian: 7h30 ngày 3/7/2021

Địa điểm: Sân bóng cơ sở 2A

Thành phần: 06 lễ tân phục vụ trao giải và công tác hậu cần.


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên