• NỘI DUNG:

Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Hạ Long ra quân ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới"

Tham gia xây dựng, hoàn thiện đoạn đường dân sinh, sân nhà văn hóa thôn Nà Áng - xã Đồng Tâm - huyện Bình Liêu

Tham gia lễ khánh thành, gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh "Đoạn đường dân sinh - sân nhà văn hóa thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu" Chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  • TNV THAM GIA:

Đoàn viên thanh niên trường Đại học Hạ Long đăng ký tham gia và được CLB Sinh viên tình nguyện xét tuyển. Có danh sách chính thức (22TNV)
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên