Mục Đích

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên từ đó kích thích tinh thần học tập, tham gia các hoạt động tập thể.

- Thông qua giải đấu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các sinh viên trong liên chi đoàn. Tạo điều kiện nâng cao tinh thần thể dục thể thao trong sinh viên.

Địa Điểm: Sân Cỏ nhân tạo cs1

Thời gian: 16h15 ngày 29/4

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên