Thực hiện chỉ đạo của BGH về chuẩn bị lực lượng đón tiếp đại biểu dự lễ gắn biển vào ngày 11/9/2020 tại cơ sở 1

Thời gian, địa điểm như sau:

  • Thời gian: 14h ngày 10/9 tổng duyệt, 13h30 ngày 11/9/2020 chương trình chính thức
  • Địa điểm: HỘi trường nhà B và khu vực khách tham quan toà nhà 20 tầng.
  • Số lương tham gia: 31 sinh viên Khoa Du lịch
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên