căn cứ thông báo số 03/TB-BTC của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày 11/5/2023 về huy động đoàn viên hỗ trợ công tác lễ tân, biểu diễn một tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc giải bóng của Đoàn khối

thời gian: 15h ngày 15/5/2023

Địa điểm: sân bóng trường dân tộc nội trú tỉnh

Số lượng: 25 đoàn viên

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên