Thực hiện chỉ đạo của BGH, LCĐ phối hợp với nhà khách tỉnh Uỷ cử lễ tân phục vụ nước và tiệc tại nhà khách tỉnh và trung tâm hội nghị tỉnh.

Thời gian: từ ngày 26/9/2020 đến 27/9/2020.

Số lượng: 14 sinh viên (13 nữ và 1 nam)

Trang phục: áo dài xanh

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên