Thực hiện phân công của BCH Đoàn trường về việc triệu tập đoàn viên tham gia hỗ trợ chương trình NT

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh QN lần thứ 15, nhiệm kì 2020-2025, khoa Văn hóa đã triệu đoàn viên:


  • Số lượng 04 đoàn viên nam tham gia hỗ trợ tình nguyện trong thời gian ctrinh diễn ra, mặc áo ĐTN.
  • Thời gian: 18h45-21h30
  • Địa điểm: Sân khấu Cung Quy hoạch, Hội chợ, triển lãm tỉnh.Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên