Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc tham gia cử sinh viên tham gia đón tiếp, hướng dẫn học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia trải nghiệm " Một ngày làm sinh viên" tại trường Đại học Hạ Long cơ sở 2a

Thời gian: 14h đến 16h ngày 16/4/2021

Nội dung công việc: sinh viên đón tiếp, hướng dẫn đoàn, giao lưu bóng đá

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên