Thực hiện kế hoạch 955/KH-ĐHHL ngày 10/9/2020 của nhà trường về việc tham gia trực gian hàng hội chợ chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: từ ngày 23/9 đén 24/9/2020 tại Cung Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên