• Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Trao thưởng cho các Đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc
  • Trao thưởng cho các thí sinh tham gia cuộc thi ảnh nét đẹp khoa Du lịch
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên