Nội dung: Buổi Semina báo cáo về GIS của sinh viên thực tập người philippin của đại học Việt Nhật

Thành phân: sinh viên khoa môi trường

Thời gian 14H ngày 22/10

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên