Thực hiện phân công của BCH Đoàn trường về việc triệu tập đoàn viên tham dự hỗ trợ chương trình NT

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh QN lần thứ 15, nhiệm kì 2020-2025, khoa Văn hóa đã triệu đoàn viên:

  • Số lượng: 10 đoàn viên dự chương trình, trang phục lịch sự.
  • Thời gian: 19h30-21h30
  • Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Cung Quy hoạch, Hội chợ, triển lãm tỉnh.Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên