- Khoa Ngoại ngữ tham gia buổi giới thiệu, tập huấn và hướng dẫn sinh viên học tại toà nhà 20 tầng.

- Mục đích: - Phổ biến các quy định sử dụng phòng học, các phòng chức năng, cách phòng cháy chữa cháy,.....để đảm bảo an toàn cho người sử dụng

- Hướng dẫn các bạn sinh viên cách tra cứu thông tin trên thư viện.

- Thành phần tham gia: sinh viên khoa Ngoại ngữ

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên