Thực hiện công văn số 247/CV-ĐTN của đoàn khối các cơ quan tỉnh và công văn số 1427-CV/TĐTN-TTNTH của BCH đoàn tỉnh QN về việc triệu tập đoàn viên gia hỗ trợ công tác trật tự chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội Đảng. BCH Đoàn trường phân bổ lực lượng tham gia như sau:

  • Lực lượng dự chương trình : 50 đoàn viên (40 ĐV khoa Du lịch + 10 ĐV khoa Văn hoá)
  • Lực lượng hỗ trợ trật tự: 20 đoàn viên nam (khoa DU lịch 15 ĐV + khoa Văn hoá 5 ĐV), trang phục áo xanh thanh niên.
  • Địa điểm: Quảng trường 30 tháng 10
  • Thời gian: lực lượng dự chương trình có mặt lúc 19h; Lực lượng hỗ trợ có mặt lúc 6h30.
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên