Thực hiện thông báo triệu của Tỉnh đoàn Quảng Ninh về việc huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hoạt động vẽ tranh tường tại khu vực cs 2A

Số lượng: 10 ĐVDT

Thời gian: 7h sáng ngày 27/5/2021

Địa điểm: cơ sở 2A

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên