Đón tiếp sinh viên mới (đợt 1) ngày 13 tháng 9 năm 2020

Thành phần:

CLB sinh viên 5 tốt: 6

CLB truyền thông, CLB sinh viên tình nguyện: Tham gia theo khả năng.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên