Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng, thực hiện vệ sinh môi trường đảm bảo phòng chống dịch Covid 19

Thời gian: 1 ngày 21/7/2021 (sáng từ 8h30 đến 10h30, chiều từ 14h30 đến 14h30)

Khu nhà B cơ sở 2A: khu hành lang tâng 1, 2, 3nhà B)

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên