Căn cứ công văn số 310-CV/ĐTN của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc triệu tập lực lượng tham gia vẽ tranh tường trên địa bàn thành phố Hạ Long

Địa điểm: Trường đại học Hạ Long, cơ sở 2A

Thời gian: 16h ngày 21/5/2021.

Thành phần: 20 đoàn viên

Trang phục: áo xanh thanh niên (chấp hành các yêu cầu về phòng dịch)

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên