+ Báo cáo chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2020 - 2021, dự thảo phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2021 - 2022

+ Bầu Ban Chấp hành chi đoàn

+ Bầu cán bộ lớp


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên