-Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021

-Phương hướng nhiệm vụ và phong trào thanh niên năm học 2021-2022

-Bầu BCH chi đoàn

-Bầu ban cán sự


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên