Mục đích: Tuyên truyền, vận động sinh viên cùng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; thu gom, phân loại, tái chế các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao, bì, túi lilon và xử lý theo quy định góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo về sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Thời gian: 4h ngày 5/6/2021

Địa điểm: DHHL CS1


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên