Mục Đích:

  • Tuyên truyền, vận động sinh viên cùng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao, bì, túi lilon.
  • Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân sinh viên trong trường học về công tác bảo vệ môi trường.

Thành Phần Tham Dự:

  • Thành viên CLB Green UHL
  • Sinh viên khoa Môi trường

Nội dung hoạt động

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường ĐHHL.

- Thu gom chai nhựa ở KTX.

- Tuyên truyền, vận động sinh viên thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon.


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên