Mục đích:

- Giới thiệu hình ảnh và hoạt động của Nhà trường, khoa ngoại ngữ, CLB tiếng trung đến tân sinh viên của ngành.

- Thực hiện chương trình kế hoạch năm học 2020-2021 của CLB tiếng trung Trường Đại học Hạ Long.

- Nhằm tạo không khí vui vẻ, thoải mái chào mừng năm học mới 2020 – 2021 và thể hiện sự gần gũi quan tâm của CLB cũng như Khoa ngoại ngữ đến toàn thể sinh viên K6 ngành NNTQ.

- Thúc đẩy hoạt động giao lưu, văn nghệ, học tập góp phần tạo sân chơi lành mạnh, năng động cho sinh viên mới nhập trường, tăng cường sự đoàn kết giữa sinh viên các khoá.

- Tổng kết quả trình hoạt động năm học 2019-2020 của CLB tiếng trung, đặt ra phương hướng hoạt động trong năm học mới.


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên