Mục đích:

+ Ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên

+ Tạo điều kiện cho ĐVTN có cơ hội được giao lưu, tăng cường sự đoàn kết giữa các đoàn viên.


Hình thức: Sinh hoạt chuyên đề với các hoạt động tập thể đội nhóm sôi động cùng các trò chơi vui nhộn hấp dẫn.


Đối tượng tham gia: tất cả đoàn viên thanh niên đang học tập tại Trường Đại học Hạ Long


Tổ chức:

+ Ban chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt

+ Thành viên/ CTV CLB Sinh viên 5 tốt

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên