Chương trình kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Thời gian: từ 19h00 ngày 25/3/2021

Địa điểm: Hội trường nhà B cơ sở 1

Thành phần:

  • Đại biểu mời
  • BTV, BCH Đoàn trường
  • Bí thư các LCĐ, Chi đoàn...
  • Đoàn viên thanh niên theo công văn triệu tập
Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên