Căn cứ lịch học đón tiếp sv của nhà trg. Kboa dl phân công 10 sv tham gia hỗ trợ nhập học, đưa tin.Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên